Verhoeve Milieu en Water

Verhoeve Milieu en Water

Diverse communicatiemiddelen waaronder de advertentie campagne om Verhoeve Milieu en Water binnen de glas- en tuinbouw sector meer zichtbaar te maken in verband met de regelgeving dat vanaf 2018 geen ongezuiverd afvalwater geloosd mag worden. Voor deze animatie is karakter Tom ontworpen.  Het karakter is zowel werkzaam achter het bureau als in het veld.
De advertentiecampagne is een samenwerking met Mensinkstekstfabriek.